Gizlilik Sözleşmesi

Herşeyden önce, firmamız Başarı Mobile Bilişim Ürünleri ve Hizmetleri A.Ş. iş ilişkilerinde yüksek mesleki ahlak ve moral değerleri koruma ve geliştirmeye büyük önem vermekte, bu anlayışın gereği olarak da, yazı olarak beyan edilsin veya edilmesin her türlü iş ilişkisinde güvene dayalı bir işbirliğini oluşturmaya azami dikkat etmektedir.

Firmamız tarafından verilmekte olan Mobil Oyuncu ve Hıpır servislerini kullandığınızda; içeriği indirdiğiniz telefonun numarası, telefon modeli, satın almış olduğunuz içerikle ilgili bilgiler, içeriği alma tarihi ve saati, içeriği satın almak için kullandığınız kanal, vb. bilgiler ile; web üzerinden yapacağınız işlemler sırasında vereceğiniz e-posta adresiniz, bağlantı için kullandığınız IP adresiniz, bağlantı tarihi, saati, servislerimizi kullanırken girdiğiniz adres ve/veya sayfalar ve tarafınızdan verilecek diğer kişisel bilgileriniz sistemlerimiz tarafından otomatik olarak alınmakta ve bu bilgiler sistemlerimize kayıt edilerek tarafımızdan toplanmaktadır.

Başarı Mobile bu bilgileri şu amaçlar için kullanabilir:

 • Yeni içeriklerimizin, kampanyalarımızın, vb tanıtım ve duyurusunu yapmak;
 • Size özel ürünler konusunda teklifler sunmak;
 • Müşteri değerlendirme anketlerine yönelik sizinle bağlantı kurmak;
 • Belirli ürün ve hizmetlere ilişkin isteklerinizi yerine getirmek.

Başarı Mobile tarafından toplanan bu bilgileriniz 3. şahıslara satılmayacak veya kiralanmayacaktır. Ancak, Başarı Mobile bu bilgileri aşağıdaki şartlarda başka şirketler ya da kişilerle paylaşabilir:

 • Bilgi paylaşımı için onayınızı aldığımızda;
 • İstediğiniz ürün ya da hizmeti size sunabilmek için bilgilerinizi paylaşmamız gerektiğinde;
 • Bir ürün ve hizmeti size sunmak için Başarı Mobile 'a altyapı sağlayan şirketlere bilgileri göndermemiz gerektiğinde (size aksi belirtilmedikçe, bu şirketler onlara verdiğimiz, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri bize yardımcı olmanın dışında kullanma hakkına sahip değildir);
 • Resmi yazılara ve mahkeme emirlerine, yetkili makamlardan gelen yasal isteklere ya da yasal işlemlere uymamız gerektiğinde;
 • Yapmış olduğumuz sözleşmeler gereği alt yapısını kullandığımız operatörler tarafından talep edilmesi durumunda;
 • Başarı Mobile 'ın çalışmalarını ve hizmetlerini engellemeye yönelik eylemlerde bulunmanız durumunda (mobiloyuncu.com ve hipir.com'a zarar verme, işlerliğini engelleme veya izinsiz müdahale etme girişimleri suç teşkil etmektedir ve Başarı Mobile bu tür girişimlerde bulunan kullanıcılara karşı her türlü hukuki ve cezai başvuru yollarını sonuna kadar kullanmakta serbesttir);
 • Başarı Mobile 'ın başka bir şirketi satın alması veya başka bir şirket tarafından satın alınması durumunda.

Yorumlarınızda ve profil sayfanızda verdiğiniz kişisel bilgiler, üçüncü şahıs ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizi vermek tamamıyla gönüllü olarak yaptığınız bir davranıştır ve Başarı Mobile bu bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başarı Mobile Anayasanın 22. maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 132, 133, 134, 135 vd. Maddeleri, 06.02.2004 tarih ve 25365 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik" ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haberleşmenin gizliliği, özel hayatın gizliliği, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin, işlenmesi, kaydedilmesi, ifşası hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlü olup, yapılacak işlem, hizmet ve faaliyetlerle ilgili her türlü bilginin gizli olduğunu ve bunların gizliliğini sağlamak, bunları üçüncü kişilerin elde etmemesini, duymamasını ve görmemesini sağlamak ve bu kurala sıkı sıkıya uygulamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Hakkınızdaki kişisel bilgilerin korunmasını amaçlayan yasal düzenlemelere uygun fiziksel, elektronik ve prosedürel emniyet tedbirlerimiz bulunmaktadır. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliği sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızın bu bilgilere erişimini de, size ürün ve hizmet sunabilmelerini veya işlerini yapabilmeleri sağlayacak oranda ve makul ölçülerde sınırlamaktayız.

Başarı Mobile servislerinde güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Kullanıcılarımızın şifrelerini unutması durumunda e-posta ile adreslerine yeni şifreler gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmez

Başarı Mobile, Gizlilik Beyanı ile duyurmuş olduğu bu ilkeleri güncelleme ve yenileme hakkına sahiptir.

Sorularınız veya önerileriniz için hipir@basari.com.tr'ye mesaj gönderebilirsiniz.